Traceergas detectie

Traceergas detectie

Direct contact

Traceergas detectie

Bij traceergasdetectie is, net zoals bij ultrasoon detectie, een medium nodig. In dit geval is het traceergas het medium. Waar bestaat traceergas eigenlijk uit? Traceergas is een naam die ooit verzonnen is en eigenlijk helemaal niet bestaat. Het eigenlijke gas wat gebruikt wordt is namelijk formeergas en bestaat uit een mengsel van stikstof en waterstof. Dit gas wordt veelvuldig gebruikt in de lastechniek. Het percentage van deze twee stoffen kan verschillen. Aangezien waterstof zeer explosief is, wordt deze verdund met stikstof. Waterstof is een zeer dun gas en is in staat om door poreuze materialen heen te trekken. De meeste gebruikte traceergassen ofwel formeergassen hebben een percentage van 5% of 10% waterstof, waarbij deze vermengd worden met stikstof.

Wanneer je een lekkage wil opsporen in een waterleiding kun je dus gebruik maken van dit gas. Het gas wordt onder druk in de waterleiding gebracht. Hoeveel druk nodig is ligt aan de installatie en de situatie. Wanneer er zich een lekkage bevindt in de waterleiding, vloerverwarming, of cv installatie zal het ingebrachte gas ontsnappen op de plaats van de lekkage. Bij het ontsnappen van het gas, zal deze door de constructie zijn weg vinden. Een speciale aangepaste gasmeter die dit gas kan meten, wordt gebruikt om het gas op te sporen. De professionelere versies van dit soort meters zijn ook in staat de hoeveelheid gas die vrijkomt te meten. Hierdoor ben je beter in staat om een exacte plaats te bepalen. De hoeveelheid gas die gemeten wordt, wordt aangegeven in een percentage van de lucht (p.p.m. = parts per million). Hieruit kan bijvoorbeeld bepaald worden hoe ernstig de lekkage is.

Traceergas detectie methode

Wanneer wordt de traceergas detectie methode gebruikt?

  • Waterleiding lekkage
  • Gasleiding lekkage
  • Centrale verwarmingsleiding lekkage
  • Vloerverwarming lekkage
  • Airco leiding lekkage
  • Zwembad leiding lekkage
  • Warmtewisselaar lekkage

Lekkagemelding

Meld hier je lekkage en Lekkageservice van Gerven laat je weer lachen.

Offerte aanvragen