Lekdetectie Best

Lekdetectie is een moderne opsporingsmethodiek waarbij snel en zonder extra schade de exacte locatie van een lekkage kan worden opgespoord. Heeft u te maken met een lekkage, maak dan de problemen niet groter met hak- en breekwerk. Bij lekdetectie wordt, afhankelijk van de soort lekkage, gebruikt gemaakt van infraroodtechniek, endoscopie, ultrasoon metingen, traceergas detectie, druktesten, kleurstof testen en uitsluiting- en verkleiningstechniek. Deze methoden brengen snel en trefzeker de bron van de lekkage in beeld; een eerste effectieve stap op weg naar schadeherstel.

Lekdetectie Best, snel de bron in kaart gebracht

Het klinkt onlogisch… U bemerkt de gevolgen van een lekkage, maar weet niet precies waar de lekkage zit. Toch werkt het vaak zo. Water zoekt zich een weg door plafonds en muren en kan zichtbare schade geven op een totaal andere locatie dan waar het lek zich bevindt. Of wellicht heeft u een zwembad met ergens een lek of bemerkt u dat de vloerverwarming niet meer goed functioneert, wat kan duiden op een lekkage. Wij sporen deze lekkages op met gespecialiseerde apparatuur zonder hakken en breken. De methodiek is snel, trefzeker en werkt kostenbesparend. Om die reden vergoeden veel verzekeraars de kosten van lekdetectie.

Lekdetectie in Best, niet alleen bij waterschade

Bij lekkages kan het gaan om een lek in leidingen, afvoerbuizen of riolering. Optrekkend vocht, overlast door te veel condensatie en lekkages aan daken zijn voorbeelden van lekkage als gevolg van hemel- of grondwater. Zeer vervelend, ontsierend, het kost geld en op den duur kunnen vochtproblemen een negatieve uitwerking hebben op de menselijke gezondheid. Bij gaslekkages is snelheid geboden. Lekdetectie is een zeer doeltreffende methodiek om snel zekerheid te hebben over de exacte locatie van een gaslek. Daarnaast is lekdetectie in te zetten bij lekkages in luchtstromen, zoals tocht- en isolatieproblemen en bij stankoverlast. Lekdetectie brengt water-, gas- en luchtlekkages in kaart op een snelle, effectieve en schade beperkende manier.

Opsporen en repareren

Lekdetectie is een eerste stap op weg naar reparatie. Onze technicus zorgt direct na het uitvoeringen van de metingen voor een uitgebreide rapportage die u per e-mail ontvangt. Hierin staat omschreven welke metingen zijn uitgevoerd, wat de conclusies zijn en er is een plan van aanpak in opgenomen. Deze rapportage kunt u doorsturen naar uw verzekeringsmaatschappij, die in vrijwel alle gevallen de kosten van lekdetectie zal vergoeden. Indien gewenst kunnen wij het contact richting uw verzekeringsmaatschappij van u overnemen. De meettechnicus die u bezoekt voert geen reparaties uit, maar brengt de locatie van de lekkage voor u in kaart en rapporteert de bevinden aan u en aan ons. Eerste noodreparaties bij spoed, definitieve reparaties en vervolgschade ontstaan uit de lekkage kunt u door Lekdetectie laten uitvoeren, maar u bent hiertoe uiteraard niet verplicht wanneer u liever voor een ander bedrijf kiest.

Contact met Lekkageservice

Een afspraak maken voor lekdetectie in Best doet u eenvoudig telefonisch, per e-mail of ons contactformulier. Ook wanneer u meer wilt weten over lekdetectie of onze overige diensten kunt u deze gebruiken. We zijn er immers voor u! Telefoon: 040-2928170